4. Cách sửa phần đầu website ở trên cùng (Header)

4. Cách sửa phần đầu website ở trên cùng (Header)

Để giúp bạn Làm Chủ Website, bài viết này hướng dẫn cách sửa phần đầu website ở trên cùng website rất đơn giản. Bạn làm theo hướng dẫn ở bài viết này nhé.

1. Bạn đăng nhập website và sau đó vào trang chủ website

Bạn nhìn lên phần trên cùng website sẽ thấy có nút Tùy biến dành cho các quản trị viên website như bạn. Khách hàng không nhìn thấy nút này. Bạn bấm vào nút Tùy biến sẽ ra được trình sửa giao diện của toàn bô website.

Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu website ở trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website
Cách sửa phần đầu trên cùng website

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết về Cách sửa phần đầu website ở trên cùng Header

Chúc bạn thành công.

Trả lời

×