Admin Columns Pro Pods Addon

90,000 VNĐ

XEM DEMO WEB

Pod là một content development framworke cho phép bạn tạo và quản lý custom post type & field. Admin Columns làm Pods trở nên tốt hơn bằng cách cung cấp cho bạn công cụ để tùy chỉnh cột dữ liệu muốn hiển thị ở trang danh sách. Hầu hết các trường thông tin của Pods đều được hỗ trợ bởi Admin Columns.

Hỗ trợ cài đặt

Giúp bạn tải lên website và fix lỗi nếu có

Product price
Additional options total:
Order total: