Admin Columns Pro WooCommerce Addon

90,000 VNĐ

XEM DEMO WEB

Bạn đang quản lý sản phẩm trong kho và muốn hiển thị những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng chỉ trong nháy mắt? Hãy sử dụng WooCommcerce add-on cho Admin Columns Pro để hiển thị những thông tin trong mã giảm giá, đơn đặt hàng hay thông tin sản phẩm. Admin Columns Pro hỗ trợ gần như toàn bộ các thông tin mà WooCommerce cần.

Hỗ trợ cài đặt

+ 120,000 VNĐ

Giúp bạn tải lên website và fix lỗi nếu có

Giá Sản Phẩm
Tùy Chọn Bổ Sung:
Tổng Cộng: