Cách đặt mật khẩu cho bài viết của website WordPress

Đôi khi có những bài viết trên website bạn muốn hạn chế cho một số người nào đó chỉ định được đọc thì cần sử dụng chức năng đặt mật khẩu cho bài viết của website WordPress mà rất ít người biết đến.

Bài liên quan:  Tạo nút chat Zalo, nút gọi và chat Facebook cho website WordPress
Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi? Hãy viết dưới đây nhé!

Trả lời