Cách đặt mật khẩu cho bài viết của website WordPress
Cách đặt mật khẩu cho bài viết

Cách đặt mật khẩu cho bài viết của website WordPress

Đôi khi có những bài viết trên website bạn muốn hạn chế cho một số người nào đó chỉ định được đọc thì cần sử dụng chức năng đặt mật khẩu cho bài viết của website WordPress mà rất ít người biết đến.

Trả lời

×